róngwéi

融为一体

拼音
róng wéi yī tǐ
注音
ㄖㄨㄥˊ ㄨㄟˊ 一 ㄊ一ˇ
成语
繁体
融爲一體

融为一体的意思

词语解释

融为一体[ róng wéi yī tǐ ]

⒈  在同一本质基础上的融合;尤指基督的神性和人性在同一本质基础上的融合。

hypostatic union;

国语辞典

融为一体[ róng wéi yī tǐ ]

⒈  合成一体。

如:「他喜爱爬山,享受与大自然融为一体的感觉。」

【融为一体】的常见问题

  1. 融为一体的拼音是什么?融为一体怎么读?

    融为一体的拼音是:róng wéi yī tǐ

词语首拼